Tandb
HOME KDO JSME POSLÁNÍ KATALOG ZNAČKY OBCHODNÍ SÍŤ KONTAKTY
- FIXAČNÍ OBINADLA
- PODPĚRNÉ OBVAZY
- TLAKOVÉ OBVAZY
- Lepící elastický obvaz
- Sádrové obvazy
- Jiné obvazy
- NÁPLASTI
- Gazy
MODERNÍ OŠETŘENÍ
- Pans Plus
- Emo-Bloc Spray
- Protect Bande
- Test Antidroga Narcontrol
- Test Di Gravidanza
- Termometro Diglitale
- Pans Plus
- 3M Steristrip
- Viacell
- Stecche Dita
- Stick Labbra
- Limpido
Burn Free
KDO JSME

Společnost

Jsme společností, která je na trhu s distribucí parafarmaceutických výrobků od roku 1996. Obecně poskytujeme péči před a po prodeji a veškerou nezbytnou podporu našim partnerům k využití příležitostí, které nabízí trh.

Marketing, formace, informace a komunikace přítomné v naší společnosti jako filozofie tak jako způsob práce, nás staví na vysokou úroveň kvalifikace a tím nám dovolují podporovat naše partnery ve využití našich produktů ne jako jedním z kanálů, ale i jako příležitost k vytvoření nových vztahů e nabídnutí inovačních služeb.  

Profil

Naše profesionalita je rozložena na všechny kompetence potřebné k vytvoření a vedení partnerských vztahů, formace, informace a komunikace, orientovaná na týmovou práci, na doprovod klientů v nacházení a vytváření řešení a strategií.

Kvalita znamená pro nás upevnit s klientem takový vztah, který nezahrnuje pouze jednoduchou dodávku, ale předávání zkušeností partnerských vztahů ve sdílení cílů, pracovní pohotovost a řešení problémů.

Analyzovat, rozvíjet, adresovat projekty, které mohou vyjádřit svou hodnotu v čase.

Řídit klienty v obeznámení se s nabídkami, řešeními, strategiemi.

Zdůraznění služby jako nosnou součást všech vztahů s klientem.

Naše zdroje jsou nepřetržitě zaměstnány formací a doškolování.

Průzkum a rozvíjení určitých technologií přítomných v podnicích, které zastupujeme, se doplňují a přizpůsobují našim kritériím a měřítkům, flexibilitě a s výhodami, které jsou dlouhotrvající v čase.